Özdeyişler...

"Olabilir ki, bu gezegendeki rolümüz Tanrı'ya tapınmak değil onu yaratmaktır."
Arthur C. Clarke 

 

"Tüm dinler(inançlar) çoğunluğun korkusu ve akıllı azınlığın üzerine kuruludur."
Marie Henri Beyle 

 

"Gerçek, inanmayı bıraktığında, çekip gitmeyendir." Philip K. Dick 

 

"Eskimo: Tanrı ve günah hakkında birşey bilmesem cehenneme gider miydim? Papaz: Hayır, bilmiyor idiysen gitmezdin. Eskimo: O zaman ne diye bana onları anlattın?.."
Annie Dillard 

 

"İnsan mı Tanrı'nın hatalarından biridir,  yoksa Tanrı mı insanın hatalarından biridir?"
Friedrich Nietzsche 

 

"İnanmayı çok isterdim ki: öldüğümde tekrar yaşayacağım öyle ki, düşünen, hisseden, anımsayan bir parçam sürecek. Ancak buna ne kadar inanmak istersem isteyeyim ve ölümden sonra yaşam olduğunu iddia eden tüm ilkçağ ve dünya çapında kültürel geleneklere rağmen, bunun dilemeli bir düşünce olduğundan daha ötesini ileri sürebilecek hiçbirşey bilmiyorum."

Carl Sagan 

 

"Her ne kadar tatmin edici ve avutucu olmasa da, evreni olduğu gibi kavramak, kuruntuyu diretmekten daha iyidir."

Carl Sagan 

 

“Hristiyanlıkta cehennemin simgesi, ateştir. Çok tanrılı dinlerde, yine ateştir. İslamda da ateştir. Hintliler için de cehennem, alevlerdir. Dinler açısından bakıldığında, sanki Tanrı sadece insan pişirilen bir ızgara kebapçısıdır."

Victor Hugo

 

"Arapların dinini kabul ettikten sonra bu din Arapların Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiçbir tesir etmedi. Bilakis, Türk milletinin milli rabıtalarını gevşetti; milli hislerini, milli heyecanını uyuşturdu."

 

"Türk milleti birçok asırlar, bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kuran'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndü."

 

"Türk milletini Allah için, Peygamber için topraklarını, menfaatlerini, benliğini unutturacak, Allah'la mütevekkil kılacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular."


"Dünyada her şey için, uygarlık için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir, ilim ve fennin dışında yol gösterici aramak dalgınlıktır, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır! Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki gelişimini kavramak, ilerlemeleri zamanında izlemek şarttır”

 M. K. ATATÜRK

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !